บริษัท เอกภัทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้
ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน
โดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทำงาน ซึ่งประกอบด้วย
การออกแบบและติดตั้ง, ผลิต ,วิจัยและพัฒนา, รวมถึงการ
ขายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
 
TEMCA Forum & Exhibition 2016 Pattaya
งานแสดงผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
19-20 สิงหาคม 2559
ณ  ศูนย์ประชุมพีช
โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © EAKAPHAT ENGINEERING & ENERGY CO,.LTD. All rights reserved.