ได้รับรองระบบ โซล่าเซลล์ 250w,300w ,Grid Tie Inverter
จำหน่าย แผงโซล่าเซลล์, โซล่าเซลล์ ราคาส่ง,แผงโซล่าเซลล์ 250 w. 300w,แผง solar cell,แผงโซล่าเซลล์ Simax ,Yingli แผงโซล่าเซลล์ ราคาถูก,แผงโซล่าเซลล์ ราคาส่ง, Grid Tie Inverter หรือ Inverter Grid tie, Pure sine Inverter, battery deep cycle,โซล่าแบตเตอรี่, Inverter JFY, Inverter Schneider, Inverter Growatt, Inverter SMA,Inverter Goodwe,Solar Charger,ชาร์เจอร์, จำหน่ายอุปกรณ์โซล่าเซลล์ Grid Tie Inverter ขายปลีก ขายส่ง รวมถึงรับออกแบบและรับเหมางานติดตั้งโซล่าเซลล์ ,solar mounting,อุปกรณ์ติดตั้งโซล่าเซลล์

 
"ติดตั้ง Solar Cell กับ Triple E วันนี้ บริการเดินเอกสารกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฟรี!!
 
 
 
 
 
 บริษัทตัวแทนจำหน่ายโซล่าเซลล์นำเข้า ราคาส่ง
 
Solar Panel 250W, 300W Polycrystalline SIMAX แผงโซล่าเซลล์คุณภาพสูง มาตรฐานเยอรมัน ( TUV NORD ) ผ่านมาตรฐานของการไฟฟ้าด้วยมาตรฐาน IEC 61215 และ IEC 61730 สามารถใช้ผลิตไฟเพื่อขายการไฟฟ้าในโครงการ Solar PV Rooftop
 
 
 
ขนาด 250W
ขนาด 300W
 
 
 INVERTER
 
 
 
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ Inverter ทำหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้า จากแรงดัน ไฟฟ้า กระแสตรง ( DC ) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ( AC ) เนื่องจากไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar cell นั้น เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งไม่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ จึงต้องใช้ Inverter เป็นอุปกรณ์การแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า Inverter มีทั้งแบบที่แปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ให้เป็นไฟฟ้า กระแสสลับ (ไฟฟ้า บ้าน) ซึ่งเรียกว่า Standalone inverter และแบบแปลง ไฟฟ้าจาก Solar cell โดยตรงให้เป็นไฟฟ้า กระแสสลับ เรียกว่า Grid tied inverter อินเวอร์เตอร์แปลงแรงดันไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Off grid inverter, standalone inverter) หรือบางครั้งเรียกว่า อินเวอร์เตอร์แบบ Off grid หรือ อาจจะเรียกว่า Standalone inverter แบ่งตาม ลักษณะของสัญญาณทางไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้ 2 แบบคือ
- อินเวอร์เตอร์แบบ Pure sine wave ( Pure sine wave inverter) ให้รูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้าออกเป็น รูปคลื่นซายน์
( Sine wave ) มีประสิทธิภาพดี เหมาะกับการใช้งาน ทั่วไป หรืองานที่ต้องการ คุณภาพของสัญญาณไฟฟ้าสูง เช่น ระบบเครื่องส่งวิทยุ อุปกรณ์ภายในชุมสาย โทรคมนาคม
- อินเวอร์เตอร์แบบ Modified sine wave หรือ Step wave ( Modified sine wave inverter )ให้รูปคลื่นของสัญญาณไฟฟ้ออกเป็น รูปคลื่นสี่เหลี่ยม( Step wave ) เหมาะกับการใช้งานทั่วไป เช่นการใช้ งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป
อินเวอร์เตอร์แบบเชื่อมต่อสายส่งการไฟฟ้า( Grid connected inverter ,Grid tie inverter, On grid inverter) หรือบางครั้งเรียกว่า On grid inverter ใช้สำหรับแปลงไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ Solar cell โดยตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และส่งเข้าสายส่งไฟฟ้าใช้งานได้ทันที โดย inverter แบบนี้จะต้องใช้แรงดันอ้างอิงจาก ไฟฟ้ากระแสสลับ ของการไฟฟ้า จึงต้องมีระบบการไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว อินเวอร์เตอร์ชนิดนี้จะผลิตไฟฟ้าที่มีลักษณะเหมือนกับไฟฟ้าของการไฟฟ้า ทำให้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์สามารถรวมเข้าไปกับไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้ การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์นั้นเป็นผลิตและใช้ทันที ไม่ต้องาสำรองในแบตเตอรี่ และแปลงออกมาใช้งาน เป็นอินเวอร์เตอร์ที่สามารถใช้งานเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ และขายให้การไฟฟ้าได้อินเวอร์เตอร์ เครื่องแปลงไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Stand alone off grid inverter)
 
 Battery
 
 
แบตเตอรี่สำหรับเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ (EB Battery) เป็นแบตเตอรี่ในกลุ่ม Deep Cycle Battery บำรุงรักษาง่าย อายุการใช้งานยาวนาน สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าคงที่ ได้เป็นระยะเวลานานและสามารถชาร์จกลับได้ง่ายด้วยกระแสไฟต่ำๆ เป็นพลังงานทดแทนไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม แบตเตอรี่แบบ Deep cycle battery ทำหน้าที่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผง Solar cell หรือ กังหันลมผลิตไฟฟ้า ในตอนกลางวันไว้ภายในแบตเตอรี่เปรียบเสมือนถังน้ำที่เก็บน้ำไว้ภายใน และจะถูกดึงออกมาใช้งานตามความต้องการใช้งานของผู้ใช้งาน
1. GLOBATT PACE
แบตเตอรี่ดีพไซเคิล ชนิด ดูแลรักษาน้อย ทนทานกว่าใช้แบตเตอรี่รถยนต์ ปล่อยกระแสไฟคงที่ ไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย อายุการใช้งาน 2-3 ปี
2. GLOBATT INVA
แบตเตอรี่ดีพไซเคิล ชนิด ใช้งานได้ยาวนาน มาพร้อมกับตัววัดระดับของเหลวภายในสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้น 40% อายุการใช้งาน 3-5 ปี
3. GLOBATT EXTREME
แบตเตอรี่ดีพไซเคิล ชนิด แผ่นธาตุหนาขึ้นถึงขีดสุด แผ่นธาตุมีความบริสุทธิ์ถึง 99% มาพร้อมกับตัววัดระดับของเหลวภายใน สามารถใช้งานได้ ยาวนานนานขึ้น 60% อายุการใช้งาน 6-8 ปี
 
 Solar water pump
 
 
ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar pump ) เป็นระบบสูบน้ำเพื่อใช้สำหรับบ้านเรือน อาคาร โรงเรียน ระบบประปาหมู่บ้าน หรือใช้ในการเกษตร โดยเป็นการใช้แผง Solar cell ร่วมกับมอเตอร์สูบน้ำเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้ แม้ไม่มีไฟฟ้า ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค หรือใช้ในการเกษตร โดยสามารถสูบน้ำได้จากทั้งบ่อน้ำ สระ หนอง คลอง บึง หรือ บ่อน้ำบาดาล แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำหน้าที่แปลงพลังงานแสงอาทิตย์ไปเป็นไฟฟ้า กระแสตรงเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับ มอเตอร์สูบน้ำ สูบน้ำจากแหล่งน้ำเก็บบนหอถังสูง หรืออาจจะใช้งานทันทีก็ได้
การติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ( Solar pump ) นั้นขึ้นอยู่กับ ปริมาณการความต้องการใช้ น้ำต่อวัน ความลึกของบ่อน้ำ และความสูงของ ถังเก็บน้ำ ซึ่งก็จะใช้ปริมาณแผง Solar cell แตกต่างกันไป และปั๊มสูบน้ำที่แตกต่างกัน
 
 Solar Mounting
 
 
อุปกรณ์จับยึดแผงโซล่าเซลล์ Solar mounting เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับยึดแผงโซล่าเซลล์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งงานติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บนหลังคากระเบื้อง เมทัลชีท งานติดตั้ง Solar cell บนดาดฟ้าหรือบนพื้นดิน วัสดุ Solar mounting ทำจากอลูมิเนียม และ เหล็กชุบกันสนิม (Hot dip galvanize ) ไม่เป็นสนิมตลอดอายุการใช้งาน ง่ายต่อการประกอบ จัดยึด หรือติดตั้ง หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง ในรูปแบบต่างๆ และมีน้ำหนักเบา ไม่เพิ่มน้ำหนักให้กับโครงหลังคา
 
รูปแบบการติดตั้งบนหลังคาแบบต่างๆ
 
 
 Solar Street Light
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.