พิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5

 
 

พิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้อง Grand A ชั้น 4 โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ

 นายพิพัฒน์ เจ้หนูด้วง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด เข้าพิธี รับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ ปั๊มความร้อน Heat Pump จากกระทรวงพลังงาน

 ฉลากประหยัดพลังงานประสิทฺธิภาพสูง เบอร์ 5 ผลิตภัณฑ์ปั้มความร้อน Heat Pump คือฉลากรับรองผลิตภัณฑ์ที่ออกโดย กระทรวงพลังงาน โดยจะมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน สากล EN255-3 และผลการทดสอบผลิตภัณฑ์นั้นต้อง ผ่า นเกณฑ์ที่กำหนดไว้เท่านั้ น
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.