Category >> สินค้าของเรา, Heater, Hot Water Tank, EAKAPHATEnergy.com ...
ฮีทปั๊ม (Heat Pump) - ปั๊มความร้อน Triple E
ฮีทปั๊ม เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ

 

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลฮีทปั๊ม

 

 
ฮีทปั๊ม Triple E Heat Pump เป็นชุดอุปกรณ์ทำความร้อนที่ใช้ Compressor แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศ มาดึงความร้อนจากอากาศภายนอกที่อุณหภูมิปกติแล้วถ่ายเทความร้อนให้แก่น้ำ
 
หลักการทำงานของฮีทปั๊ม คือ การถ่ายเทความร้อน ไม่ใช่การสร้างความร้อน กล่าวคือ ฮีทปั๊มทำงานโดยการดึงความร้อน วัฏจักรการทำงานมีลักษณะเช่นเดียวกับระบบการทำความเย็นแบบอัดไอ (ดังรูปข้างล่าง) ต่างกันเพียงแต่ฮีทปั๊ม จะเลือกใช้ประโยชน์จากฮีทปั๊มเป็นหลัก และควบคุมอุณหภูมิด้านความร้อนแทนด้านความเย็นและได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ของระบบ
 
ฮีทปั๊มจะทำหน้าที่ส่งผ่านวามร้อนจากแหล่งความร้อนไปยังด้านที่รับความร้อน ซึ่งถ้าส่งความร้อนไปเรื่อยๆ อีกฝั่งก็จะร้อนขึ้น และเมื่อสะสมมากๆ จะสามารถมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมากกว่าอุณหภูมิของแหล่งความร้อน ตัวอย่างเช่น อุณหภูมิของอากาศหรือความร้อนภายนอกอาคารนั้น สูงเพียง 34 องศาเซลเซียส แต่ฮีทปั๊มซึ่งมีสารทำงานในวงจรที่สามารถดูดความร้อนจากอากาศแล้วไปถ่ายเทให้กับบริเวณหรือตัวกลางที่ต้องการทำความร้อน เช่น น้ำ ซึ่งสามารถสะสมความร้อนได้จนอุณหภูมิสูงตามความต้องการที่ออกแบบไว้ เช่น กรณีของน้ำร้อนที่ใช้ใน โรงแรม สามารถได้สูงถึง 60 องศาเซลเซียส
 
 
วัฏจักรการทำความเย็นกับความร้อนนั้นจะเชื่อมโยงกันด้วยสารทำงาน (Working Substance – HCFC R22 หรือ HFC 134a) โดยเริ่มจากการทำงานของ Compressor ซึ่งสารทำงานจะถูกอัดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและความดัน จากนั้นสารทำงานถูกนำมากลั่นใน Condenser (สารทำงานคายความร้อนออกไปให้กับน้ำ ทำให้ได้น้ำร้อน) จนได้ของเหลวความดันสูง หลังจากนั้นจะถูกลดความดันใน Expansion valve จนสารทำงานบางส่วนกลายเป็นไอหรือพร้อมที่จะระเหยเมื่อได้รับความร้อนจากแหล่งความร้อนใน Evaporator ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ระบบฮีทปั๊มมีการใช้พลังงานเพื่อขับ Compressor และพัดลมที่บริเวณ Evaporator หรือ Condenser และอาจมีการใช้พลังงานที่ปั๊มน้ำสำหรับระบบที่ถังน้ำแยกเป็นคนละส่วนกับปั๊มความร้อนนั่นเอง
 
ฮีทปั๊มสามารถทำน้ำร้อนทดแทนการใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติในการผลิตน้ำร้อนได้ ฮีทปั๊มเป็นระบบที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน (COP) สูง โดยทั่วไปมีค่ามากกว่า 3 (คิดเฉพาะการทำความร้อน) ทำให้ประหยัดพลังงานเมื่อเทียบกับการผลิตน้ำร้อนโดยใช้หม้อต้มน้ำที่ใช้น้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ ซึ่งมีค่า COP ประมาณ 0.75 – 0.95 (ซึ่งหากนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ค่า COP รวมทั้งการทำความร้อนและการทำความเย็นก็จะสูงขึ้นอีกเป็นเท่าตัว)
 
ส่วนประกอบของฮีทปั๊ม Triple E Heat Pump
 
ระบบฮีทปั๊มตามความหมายของ ARI (Air Condition and Refrigeration Institute) จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักดังนี้
 • ชุดคอยล์ร้อน (Condenser) มีหน้าที่ระบายความร้อนจากสารทำงานไปสู่แหล่งระบายความร้อน
 • ชุดคอยล์เย็น (Evaporator) ทำหน้าที่ดูดความร้อนจากแหล่งความร้อน
 • เครื่องอัดไอ (Compressor) ทำหน้าที่อัดไอของสารทำงาน (Working Substance) ให้มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิรอบ Condenser เพื่อการถ่ายเทความร้อนออกจากสารทำงาน
 • Expansion Valve หรืออาจเรียกว่า วาล์วขยายตัว ในกรณีที่ระบบมีขนาดเล็กจะใช้ท่อขนาดเล็ก (Capillary Tube) แทน มีหน้าที่ลดความดันของสารทำงาน
 • อุปกรณ์เสริม ได้แก่ ถังน้ำหุ้มฉนวน มีหน้าที่สำคัญสองประการด้วยกันคือ กักเก็บน้ำเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของอาคาร และเพื่อแบ่งระดับอุณหภูมิน้ำในกรณีที่มีมากกว่าหนึ่งถัง นอกจากนั้นจะมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ ปั๊มน้ำ ชุดควบคุมและวัดความดัน ชุดควบคุมและวัดอุณหภูมิ ชุดควบคุมและตรวจวัดค่าทางไฟฟ้า
การบำรุงรักษา คล้ายกับระบบปรับอากาศ ซึ่งทำได้โดยการทำความสะอาด Condenser , Evaporator และครีบระบายความร้อน เพื่อให้การถ่ายเทความร้อนมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทั่วไปจะใช้ลมเป่าและหมั่นตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ
 
Heating cost performance
อุปกรณ์ที่ให้ความร้อนต่างๆในการผลิตต่อ 1 ตันของน้ำร้อน (ตัวอย่าง น้ำเย็นที่ 15 °C แล้วให้ความร้อนถึง 55 °C มีความแตกต่างของอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส)
(ต้นทุนเชื้อเพลิงถ้ามีความแตกต่างในราคาที่ต่ำกว่าราคาในท้องตลาด กรุณาอ้างถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจริง)
 
Equipment

Electric water heater

Coal boiler
Diesel boiler
Gas boiler
Triple E
heat pump
Kinds of energy
Electric
Coal
Diesel
Gas
Electric
Caloric value
860Kcal/kwh
5500Kcal/kwh
8000Kcal/kwh
8600Kcal/kwh
860Kcal/kwh
Thermal efficiency
95%
30%
85%
85%
400%
Available caloric value
817 Kcal
1650 Kcal
6800 Kcal
7310 Kcal
3440 Kcal
Unit price
THB 4/kwh
THB 3.75/kwh
THB 37/kwh
THB 15/kwh
THB 4/kwh
Energy consumption
49 kwh
24.24 kwh
5.88 L
5.47 M 3
11.63 kwh

Operating cost (THB)

39.2
18.2
43.51
27.35
9.3
Equipment maintenance fee (THB)
1000
10000
5000
3000
none
Yearly operating cost
15112
16552
20663.6
12846
3348
Safety performance comparison
Un safety
Un safety
Un safety
Un safety
Safety
Design life
5‐8 years
6‐9 years
6‐9 years
6‐9 years
10‐15 years
 
สรุป:
ฮีทปั๊ม Triple E Heat Pump สามารถประหยัดต้นทุนมากกว่าเครื่องทำน้ำอุ่นอย่างเห็นได้ชัด เป็นพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและมีความปลอดภัย ทำให้ในประเทศที่พัฒนาแล้วหันมาใช้ Heat Pump แทนเครื่องทำน้ำอุ่นมากกว่า 70%
 
ข้อดีของ ฮีทปั๊ม Triple E Heat Pump
 • ประหยัดพลังงานในการทำน้ำร้อน
  สามารถให้ค่าความร้อนแก่น้ำในปริมาณที่เท่ากันกับฮีทเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) แต่ฮีทปั๊มกินไฟน้อยกว่า 3-4 เท่า เนื่องจากฮีทปั๊มใช้ระบบการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สกับน้ำ ทำให้ได้น้ำอุณหภูมิที่ร้อนขึ้น ซึ่งปั๊มความร้อนต่างจากฮีทเตอร์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนโดยตรง
 • เป็นพลังงานสะอาด
  เนื่องจากฮีทปั๊มเป็นรุ่นมาตรฐาน ใช้สารทำความเย็น R 134a ซึ่งเป็นสารทำความเย็นในอนาคต ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม ต่างจากสาร CFC ซึ่งก่อให้เกิดมลภาวะและยังทำให้โลกร้อน นอกจากนั้นยังให้ค่าความร้อนสูงเหมาะกับการทำน้ำร้อนอีกด้วย
 • ได้ลมเย็นเป็นผลพลอยได้
  เพราะฮีทปั๊มใช้หลักการแลกเปลี่ยนความร้อนของสารทำความเย็นในสถานะแก๊สให้กับน้ำ ทำให้ได้รับลมเย็น เมื่อสารทำความเย็นแลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศ เมื่ออยู่ในสถานะของเหลว จึงทำให้ได้ลมเย็นซึ่งเป็นผลพลอยได้ โดยสามารถนำลมเย็นที่ได้ไปใช้ในการปรับอากาศให้กับห้องต่างๆตามต้องการได้ฟรี
 • ปลอดภัย
  ฮีทปั๊ม ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูดและหมดกังวลเรื่องไฟฟ้ารั่วหรือช็อตขณะใช้น้ำร้อน เนื่องจากผลิตน้ำร้อนจากระบบส่วนกลาง ซึ่งผู้ใช้ไม่ได้สัมผัสน้ำร้อนกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรง
ฮีทปั๊ม Triple E Heat Pump เหมาะสำหรับ
 • โรงงานอุตสาหกรรม ที่ใช้ความร้อนไม่ว่าจะเป็นลมร้อนหรือน้ำร้อน
 • โรงแรม สามารถนำน้ำร้อนไปใช้ในห้องอาบน้ำ, ห้องครัว,ห้องซักรีด เพื่อการฆ่าเชื้อโรคหรือสระว่ายน้ำ
 • โรงพยาบาล สามารถนำน้ำร้อนไปใช้ในห้องอาบน้ำ, ห้องซักรีด เพื่อการฆ่าเชื้อโรคสะอาดและปลอดภัย
 • บ้านทั่วไป คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนต์ หอพัก ที่ต้องการใช้น้ำร้อนอยู่ตลอดเวลา
 • สถานบริการอาบ อบ นวด ร้านเสริมสวย สปา และ นวดแผนโบราณ ซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำร้อนสำหรับอ่างอาบน้ำ หรือห้องอาบน้ำอยู่สม่ำเสมอ
 • สปอร์ตคลับ สนามกอล์ฟ ที่ต้องการนำน้ำร้อนไปใช้ในห้องอาบน้ำของลูกค้าที่ใช้บริการ
 • ร้านอาหาร ผับ บาร์ ทั่วไป ที่ต้องการน้ำร้อนเพื่อช่วยขจัดคราบไขมันบนจาน หรือภาชนะทำอาหาร ทำให้ ประหยัดน้ำยาล้างจานและยังเป็นการช่วยฆ่าเชื้อโรคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทาง
 
Multi-Purpose Heat Pumps
 
Triple E Energy provides a finest range of heat pumps to regulate temperature in all seasons. It transfers heat from one place to another whilst cooling one placing and  warming up the another to meet your precise needs.

The energy-efficient heat pumps use electricity to suck hot air from your cool room to outside or transfer it to a warm space to heat up. While in summers, it provides your cooling solutions but in winters, it shuns the cool air outside keeping your inner surroundings warm.

Alternatively, the transferred heat can be further used to heat water for personal or commercial usage as well. Browse through our energy-efficient heat recovery water heater systems to meet your hot water needs.

Heat pumps can be considered equivalent to conditioning for they only move heat and do not generate. So, it saves quite sum of your utility bill, a proportion of whose goes into operating your traditional heating or cooling appliances.

Triple E Energy offers a wide range of heat pumps for residential as well as commercial
usage as mentioned below:
    1. Triple E domestic hot water Heat pump
    2. Commercial Air Source Heat Pump
    3. Heat Pump -Air Cooled Chiller
    4. Split Domestic Hot Water Heat Pump
    5. Swimming Pool & SPA Heat Pump

Know more about our range of heat pumps; contact us today!
Benefits attached with Triple E Heat Pumps:
 • Energy Efficient: The heat pump can provide the same amount of heat as anelectric heater, but the heat pump is 3-4 times less efficient as the heat pump uses a heat exchanger system in the gas state.
 • Provides Clean Energy: The standard version of heat pump impedes any attempt to pollute the environment,unlike CFCs, which pollute and also causeglobal warming. The high temperature heat released ensures that water heats well to meet all sorts of your needs.
 • Cold wind is a by-product: The heat pumps operate on a refrigerant system involving a compressor and a condenser which results in heat absorption on place whilst releasing it another. Likewise, they can be operated as a space heater or cooler, and often referred to as "reverse-cycle air conditioners".
 • Safe: A secured and electrically-powered heat pump comes with no worries about electric leakage or shock when using hot water.
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.