Booster Pump

Pump & Valve
 
บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump) หรือปั๊มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั๊มน้าที่ทำหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่ำเสมอ โดยสามารถกำหนดแรงดันน้ำที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้าไม่พอ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอาคารใหญ่ จนกระทั่งในครัวเรือนที่มีการใช้น้ำในปริมาณมาก
 
บริษัทฯ จำหน่าย ปั๊ม และวาล์วทุกชนิด  รวมถึงรับประกอบ Booster Pump , Transfer Pump, Return pump, Control Box  ตามความต้องการใช้งาน ลูกค้าสามารถจะสั่งทั้งชุด หรือนำปั๊มน้ำ เช่น Calpeda , Ebara , Grundfos , Saer , Stac , Electra , Euroflow ฯลฯ  มาให้บริษัทฯ เราประกอบแท่นฐานและอุปกรณ์ตามที่ท่านต้องการ
หลักการทำงานของ Booster Pump
 
    บูสเตอร์ปั๊ม (Booster pump) หรือปั๊มน้ำเสริมแรงดัน คือระบบปั๊มน้ำที่ทาหน้าที่เพิ่มและรักษาแรงดันน้ำในระบบท่อส่งน้ำในอาคารให้มีแรงดันที่คงที่สม่าเสมอ โดยสามารถกาหนดแรงดันน้าที่ต้องการใช้งานได้ เหมาะกับระบบที่มีการใช้น้ำสูง และมีแรงดันน้ำไม่พอ ซึ่งมีการใช้งานอย่างกว้างขวางทั้งในอาคารใหญ่ จนกระทั่งในครัวเรือนที่มีการใช้น้ำในปริมาณมาก
 
ลักษณะการใช้งาน Booster Pump
 
    1. จ่ายน้าขึ้นสู่อาคารโดยตรง โดยสูบน้าจากบ่อพักน้าใต้ดินเข้าสู่ระบบในอาคารโดยตรง
    ส่วนมากจะใช้ในอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น ( แล้วแต่ความสามารถของตัวปั๊ม )
    2. ช่วยเสริมแรงดันในระบบอาคารสูง ทำหน้าที่เสริมแรงดันน้าในชั้นบนๆ ที่อยู่ติดกับถังเก็บน้ำ
    บนดาดฟ้าทาให้แรงดันน้าไม่เพียงพอ
 
ส่วนประกอบ Booster Pump

 

 Transfer pump
 
 
 
ทรานเฟอร์ปั๊ม (Transfer Pump) คือระบบปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่ รับ -ส่ง น้ำจากต้นทางไปยังปลายทาง หรือสูบน้ำจากบ่อหนึ่ง ไปยังอีกบ่อหนึ่ง ส่วนใหญ่นิยมใช้ในอพาร์ทเม้นท์ แมนชั่นหรืออาคารตึกสูง คอนโดมิเนียม เพื่อสูบน้ำจากบ่อเก็บน้ำใต้ดิน ขึ้นไปที่ถังเก็บน้ำบนชั้นดาดฟ้า เพื่อจ่ายน้ำลงมาใช้ตามชั้นต่างๆ ของอาคาร
 
หลักการทำงาน ของระบบ Transfer pump คือ การเติมน้ำจากต้นทางไปปลายทางอาศัยความต่างระดับของระดับน้ำนำมาควบคุมการทำงานโดยใช้ก้านอิเล็คโตรด (Electrode) ซึ่งรับสัญญาณโดย Float less Level Relayหรือจะใช้ลูกลอยแทนการควบคุมด้วย Float less Level Relay ก็ได้ระบบ Transfer pump เป็นการควบคุมใช้ปั๊มเพียงตัวเดียว หรือ 2 ตัวก็ได้แต่คอนโทรล 2 ปั๊มต้องมี Function การสลับการทำงานของปั๊มน้ำด้วย
 
 
คุณลักษณะเด่นของทรานเฟอร์ปั๊มเซ็ท
1. สามารถนำไปติดตั้งเข้ากับท่อจ่ายน้ำขึ้นอาคารได้เลย
2. ลดเวลาในการติดตั้งอุปกรณ์
3. ไม่ต้องเดินสายไฟจากตู้ควบคุมไปยังตัวปั๊มน้ำ
 
ส่วนประกอบของ ทรานเฟอร์ปั๊มเซ็ท
 
1. ปั๊มน้ำ ทำหน้าที่เป็นต้นกำลังในการส่งถ่ายน้ำจากต้นทางไปยังปลายทาง
2. เช็ควาล์ว ทำหน้าที่ ป้องกันน้ำไหลย้อนกลับมายังตัวปั๊มน้ำ
3. เกจวาล์ว ทำหน้าที่ เปิดและปิดน้ำ เพื่อการซ่อมแซม
4. เฮดเดอร์ ท่อรวม ทำหน้าที่ เป็นท่อรับน้ำ จากปั๊มน้ำแต่ละตัว
5. ตู้ควบคุมปั๊มน้ำ ทำหน้าที่ สั่งให้ปั๊มน้ำ ทำงาน และหยุดทำงาน
6. แท่นยึด ทำหน้าที่  รองรับและยึด ปั๊มน้ำ ,ตู้ควบคุม อื่นๆ
 
 Return Pump
 
รีเทิร์น ปั๊ม (Return pump) คือ เครื่องสูบน้ำระบบหมุนเวียน  เป็นการรักษาอุณหภูมิและปริมาณของน้ำร้อนที่มีอยู่ในระบบท่อส่ง –จ่าย ตลอดเวลาให้ใกล้เคียงกับจุดการบริโภคมากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ เพื่อลดการสูญเสียน้ำและเพิ่มความสบายให้แก่ผู้ใช้
 
 Control Box
 
รับปรึกษา, ออกแบบ, ผลิต, ติดตั้ง, ตู้ควบคุมตามรูปแบบการใช้งาน
 

 
 

 
 
ผลงานบางส่วน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.