Hospital

Hotel
Monochrome Khaolak Phang Nga

Indusrial
CP Ram Ladlumkeaw
Renovate Hot Water System
Kohchang Resort & Spa
Thai China International School
Wang dum moutain clamp
Resident & Private Home
Mr.Sujinda Kraprayoon
Resort & Spa
Mer Elephant Spa Kho Samed
 
Kamalaya Samui
 
 
            คามาลายาเกาะสมุย รีสอร์ท ศูนย์สุขภาพบาบัด และปาแบบองค์รวมของไทย ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศต่างๆ มากมาย คุณจะได้สัมผัสกับวันพักผ่อนเพื่อสุขภาพและชีวิตที่เปี่ยมพลัง โปรแกรมสุขภาพของเรานาเสนอทางออกเพื่อการรักษาสุขภาพ ทั้งการกาจัดสารพิษออกจากร่างกาย (Detox) การฝึกโยคะ การผ่อนคลายความตึงเครียดและความไร้ชีวิตชีวา ฟิตเนสและการควบคุมน้าหนัก หากคุณกาลังมองหาประสบการณ์ด้านการดูแลสุขภาพที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น คณะนักธรรมชาติบาบัดนานาชาติของคามาลายาสามารถช่วยจัดสรรโปรแกรมสุขภาพพิเศษที่เหมาะสมกับตัวคุณโดยเฉพาะโดยอาศัยการแพทย์แบบองค์รวม การทาสปาและการบาบัดรักษาอื่นๆ อีกมากมาย
 
โครงการ
Kamalaya Samui
ที่ตั้ง
102/9 หมู่ 3 ถ.แหลมเส็ด ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ลักษณะธุรกิจ
โรงแรม
สินค้าและบริการ
ระบบผลิตน้ำร้อนแบบ Chiller Heat Pump ขนาด 21 Kw. จำนวน 1 เครื่อง
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.