พิธีมอบสัญญาความร่วมมือส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตความร้อนโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี2555
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.