พิธีมอบสัญญาโครงการส่งเสริมระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอาคารของรัฐ ปี 2555
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.