สัมมนาแถลงผลสำเร็จโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2553
 
สัมมนาแถลงผลสำเร็จโครงการส่งเสริมการใช้น้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยระบบผสมผสานปี 2553
โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.