พิธีลงนามสัญญา สนับสนุนระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานปี 2553
 
พิธีลงนามสัญญา สนับสนุนระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสมผสานปี 2553
วันที่ 22 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม อาคาร 2
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.