ต้องการผู้ร่วมงานกับเรา
 
        บริษัท เอกภัทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทนโดยมีทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญร่วมกันทำงาน ซึ่งประกอบด้วยการออกแบบและติดตั้ง, ผลิต ,วิจัยและพัฒนา, รวมถึงการขายและบริการหลังการขายอย่างครบวงจร
 
        บริษัทฯ เป็นผู้ผลิต,จำหน่ายและติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Collector) ,เครื่องทำน้ำร้อนจากฮีทปั๊ม (Heat Pump),เครื่องทำน้ำร้อนจากแอร์และเครื่องกรองน้ำระบบ R.O. ภายใต้เครื่องหมายการค้า 
 
        บริษัทฯ ยังมีนโยบายพัฒนาบุคคลากรในด้านต่างๆ ของบริษัทฯอย่างไม่หยุดยั้งเช่น ศึกษาดูงานต่างประเทศ  ส่งเข้าฝึกอบรมกับสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเข้าให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าถึงสถานที่  เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มาทำการวิเคราะห์เพื่อจะได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆ ได้ตรงจุดและบรรลุเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการ
 
        “สนองความต้องการอย่างรวดเร็ว บริการหลังการขายเด่น เน้นคุณภาพสินค้า” อันเป็นเป้าหมายในการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดมา    เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าซึ่งหันมาให้ความสนใจเรื่องพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงมีนโยบายเพิ่มบุคลากรผู้มีความสามารถเข้ามาร่วมงานตามรายละเอียดดังนี้
 
รายละเอียดการรับสมัครงาน
 
วิศวกร  5 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติ
 • ชาย อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเครื่องกล /ไฟฟ้า
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ AUTOCAD ได้
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
พนักงานการตลาด 10 ตำแหน่ง
    คุณสมบัติ
 • หญิง อายุตั้งแต่ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การตลาด, สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
สวัสดิการ : ค่าคอมมิชชั่น, ค่าน้ำมันรถ, ค่าสึกหรอ, ค่าโทรศัพท์
 
ช่าง 10 ตำแหน่ง
 
สนใจส่งใบสมัครและประวัติมาที่
บริษัท เอกภัทร เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
Eakaphat   Engineering  &  Energy  Co.,Ltd.
30 หมู่ที่ 4 ซอยเปี่ยมรัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม. 10170
TEL: 02-887-9659 FAX: 02-887-7796  Email: info@eakaphatenergy.com
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2014 © TRIPLE E ENERGY PLUS CO.,LTD. All rights reserved.